Fundusze Europejskie

eu3

Spółka ORGANIC WATER realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2022-2023.
Celem projektu jest opracowanie strategii wejścia produktów Organic Water na rynek Meksyku.
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Organic Water sp. z o.o. na rynku Meksyku.
Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE:180 000,00 PLN.

eu3

Organic Water sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Celem projektu jest: wprowadzenie produktów Organic Water sp. z o.o. na rynek Stanów Zjednoczonych do 16.10.2024 r. Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN